ZACHOWEK DLA RODZICÓW

Zachowek dla rodzicówZachowek przysługuje jedynie najbliższym członkom rodziny zmarłego. Także zachowek dla rodziców.

Zstępnym (dzieciom, wnukom, prawnukom) małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek).

Rodzicom spadkodawcy przysługuje zachowek dla rodziców gdyby byliby powołani do spadku z ustawy, czyli kiedy?
Rodzice dochodzą do dziedziczenia z ustawy gdy spadkodawca nie ma w chwili swojej śmierci zstępnych.

Załóżmy, że mamy do czynienia z następującym stanem faktycznym:

  1. spadkodawca w chwili śmierci jest żonaty,
  2. nie ma dzieci,
  3. żyją jego rodzice,
  4. był jedynakiem czyli nie ma rodzeństwa;
  5. zostawia testament w którym do całego spadku powołuje żonę
  6. gdyby nie było testamentu do dziedziczenia ustawowego powołani zostaliby również rodzice spadkodawcy.

W przedstawionym powyżej przypadku rodzicom przysługuje roszczenie o zachowek. Wysokość przysługującego im zachowku wynosi połowę wartości udziału lub 2/3 wartości udziału, jeżeli w chwili otwarcia spadku byli trwale niezdolni do pracy, który by im przypadał przy dziedziczeniu ustawowym.

Aby wyliczyć wysokość zachowku musimy zatem wiedzieć jaki udział spadkowy mieliby przywołani wyżej rodzice. Art. 932 §2 mówi, że udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy, wynosi jedną czwartą całości spadku. Biorąc to pod uwagę wysokość zachowku będzie wynosiła 1/8 wartości spadku dla każdego z rodziców.

Jeśli w skład masy spadkowej wchodzi nieruchomość o wartości 400.000,00 zł i stanowiła ona wyłączną własność spadkodawcy to wartość zachowku dla każdego z rodziców wyniesie 50.000,00 zł.

*****

Wzór pozwu o zachowek zobaczysz tutaj >>

Darowizna a zachowek – zobacz tutaj >>