Akt poświadczenia dziedziczenia

Katarzyna Pluta26 maja 2017Komentarze (0)

Pisałam jakiś czas temu o tym, że nie zawsze do sprawy o zachowek konieczne jest wcześniejsze przeprowadzenie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku. Pisałam również o tym kiedy warto przed złożeniem pozwu o zachowek takie postępowanie przeprowadzić. – tutaj.

Od 2 października 2008r. zamiast kierować wniosek do Sądu o stwierdzenie nabycia spadku możesz podpisać akt poświadczenia u notariusza. Ustawodawca umożliwił w ten sposób załatwianie spraw spadkowych sprawnie, bo można to zrobić niemalże od ręki. W Sądach czas rozpoznania wniosku o stwierdzenie nabycia spadku jest dłuższy.

Kiedy notariusz może sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia ?

Notariusz może sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia, kiedy wszystkie osoby brane pod uwagę jako spadkobiercy ustawowi lub testamentowi stawią się jednocześnie przed notariuszem i zgodnie zażądają poświadczenia dziedziczenia (nie może więc istnieć między nimi jakikolwiek spór), a nadto złożą wymagane prawem dokumenty i oświadczenia.

Notariusz nie może sporządzić aktu poświadczenia dziedziczenia

a) gdy nie wszyscy spadkobiercy chcą lub mogą złożyć osobiście przed notariuszem jednobrzmiące oświadczenia o rodzinie spadkodawcy bądź pozostawionych przez niego testamentach,

b) kiedy dziedziczenie ma nastąpić na podstawie testamentu szczególnego,

c) kiedy spadkodawca zmarł przed 1 lipca 1984 r.,

d) gdy spadkodawca w chwili śmierci był cudzoziemcem lub, nie posiadając żadnego obywatelstwa, nie zamieszkiwał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

e) gdy w skład spadku wchodzą prawa rzeczowe lub posiadanie nieruchomości położonej za granicą.

Nie będzie możliwe zatem podpisanie aktu poświadczenia dziedziczenia jeśli jest testament, który jest kwestionowany przed jednego ze spadkobierców.  Zdarzają się również takie sytuacje, że treść testamentu budzi wątpliwości co do jego interpretacji, wtedy notariusze odmawiają sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia i odsyłają do Sądu, który rozstrzyga w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku wszelkie kwestie związane z interpretacją testamentu.

Jeśli w testamencie zostało zawarte wydziedziczenie i z przyczynami tego wydziedziczenia się nie zgadzasz to możesz je kwestionować dopiero wytaczając powództwo o zachowek.

W 2009r. został utworzony Rejestr Aktów Poświadczenia Dziedziczenia (RAPD). Rejestr zawiera informację o miejscu przechowywania sporządzonych notarialnych aktów poświadczenia dziedziczenia. Notariusze mają prawo do dokonywania wpisów w Rejestrze, natomiast zawartość Rejestru jest jawna i publicznie dostępna dla wszystkich obywateli.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 501 570 500e-mail: katarzynapluta-adwokat@wp.pl

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Pluta Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Pluta z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem katarzynapluta-adwokat@wp.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Previous post:

Next post: