Długi spadkowe a zachowek

Katarzyna Pluta17 marca 2018Komentarze (0)

Długi spadkowe a wysokość zachowku

W skład spadku wchodzą nie tylko aktywa, ale również pasywa czyli inaczej długi spadkowe.

Jeśli jesteś spadkobiercą i musisz zapłacić komuś zachowek to aby oszacować jego wysokość trzeba obliczyć tzw. substrat masy spadkowej. Inaczej mówiąc chodzi o to aby od aktywów spadku odjąć długi spadkowe. Dopiero od tzw. czystej wartości spadku obliczamy wysokość zachowku.

Co można zaliczyć do długów spadkowych?

Długi spadkoweDługami spadkowymi są różnego rodzaju zobowiązania, które zaciągnął za życia spadkodawca a których nie zdążył uregulować np. pożyczki, kredyty, zaległości w opłatach za mieszkanie itp.Do długów spadkowych zalicza się również koszty pogrzebu, nagrobka czy też koszty postępowania spadkowego. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat serdecznie polecam artykuł mojej koleżanki Adw. Małgorzaty Woźniak „Koszty pogrzebu jako dług spadkowy” .

Nie zalicza się do długów spadkowych kosztów opieki poniesionych na spadkodawcę. To zagadnienie bardzo często pojawia się w różnych sprawach, którymi się zajmuje.

Czy można się domagać zwrotu kosztów za opiekę nad matką/ojcem?

O zwrot  kosztów związanych z ostatnią chorobą spadkodawcy i jego utrzymaniem może wystąpić spadkobierca, na którym ciążył obowiązek alimentacyjny wobec zmarłego. A taki obowiązek, wynikający z więzi rodzinnych, obciąża dorosłe, samodzielne dzieci względem rodziców i to w pierwszej kolejności.

Jego celem jest zapewnienie rodzicom koniecznych środków utrzymania, ale także codziennej pomocy, wsparcia, opieki podczas choroby. Jeśli rodzic ma dwoje dzieci, to obowiązek alimentacyjny obciąża każde z nich w takim stopniu, na jaki pozwalają możliwości zarobkowe i majątkowe dzieci. Jeśli jedno z rodzeństwa sumiennie opiekuje się rodzicem, a inne się od tego uchyla, choć mogłoby pomóc przynajmniej finansowo, to pierwsze może żądać od drugiego zwrotu kosztów opieki nad tatą czy mamą. Jest to tzw. roszczenie regresowe, o którym mówi art. 140 kodeksu rodzinnego. Osoba, która poniosła koszty opieki ma prawo wystąpić z powództwem regresowym przeciwko np. rodzeństwu o zwrot części  kosztów poniesionych na utrzymanie mamy/taty i ich leczenie podczas ostatniej choroby.

******

Poczytaj także:

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 501 570 500e-mail: katarzynapluta-adwokat@wp.pl

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Pluta Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Pluta z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem katarzynapluta-adwokat@wp.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Previous post:

Next post: