Mediacje w sprawie o zachowek

Katarzyna Pluta03 grudnia 2017Komentarze (0)

W ostatnich latach bardzo popularne stały się mediacje na które Sądy kierują skonfliktowane strony postępowania sądowego.

W każdej sprawie sądowej  i na każdym etapie sprawy Sąd może skierować strony na mediacje.

Czy warto zatem iść na mediację? Czy mediacje w sprawach o zachowek są możliwe?

Ja osobiście zazwyczaj zachęcam swoich klientów do udziału w mediacjach i staram się dążyć do ugodowego załatwienia sprawy. Wszystko zależy oczywiście od konkretnego przypadku bo ugoda nie zawsze jest możliwa. Obie strony muszą być zdolne do kompromisu.

Jeśli zastanawiasz się czy warto skorzystać z mediacji to odpowiadam, że warto. W sprawach o zapłatę zachowku mediacje są jak najbardziej możliwe. Sąd na Twój wniosek skieruje Cię i Twojego przeciwnika na mediację i wyznaczy osobę mediatora.  Aby mediacja mogła się odbyć muszą na nią wyrazić zgodę obie strony postępowania. Jest możliwość aby Sąd skierował Cię do mediatora wybranego przez Ciebie. Sąd czasami pyta się na rozprawie, czy strony chcą wskazać konkretnego mediatora.

Później mediator skontaktuje się z Tobą i zaprosi Cię i Twojego przeciwnika na spotkanie na którym będzie dążył do wypracowania ugody. Spotkań może być kilka, w zależności od tego czy będą postępy w prowadzonych rozmowach.

Mediacje są płatne.  Są ośrodki mediacyjne, które nie pobierają opłat, ale wtedy musisz zadbać o to aby Sąd skierował Cię do ośrodka, który nie pobiera opłat.

Mediacje w sprawie o zachowek

Koszty mediacji obciążają strony, co do zasady w równych częściach, chyba że strony ustalą inny podział rozliczeń. Strona postępowania mediacyjnego może złożyć na zasadach ogólnych wniosek o zwolnienie od kosztów mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez sąd.

W postępowaniu mediacyjnym ze skierowania sądu w sporach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, wynagrodzenie mediatora wynosi 150 zł za pierwsze posiedzenie mediacyjne, a za każde kolejne – 100 zł (łącznie nie więcej niż 450 zł). Jeśli postępowanie dotyczy praw majątkowych, wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu (nie mniej niż 150 zł i nie więcej niż 2000 zł za całość postępowania mediacyjnego). Zwrotowi podlegają też wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji (w tym opłata za wynajem pomieszczenia do 70 zł za jedno posiedzenie oraz koszty korespondencji, w wysokości nieprzekraczającej 30 zł). Jeśli mediator jest podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku od towarów i usług, do kosztów mediacji dolicza się podatek VAT.

Jeśli na mediacjach uda się osiągnąć porozumienie mediator przygotuje ugodę, którą następnie prześle do Sądu. Musisz jeszcze raz stawić się w Sądzie na rozprawie na której Sąd tą ugodę zatwierdzi.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 501 570 500e-mail: katarzynapluta-adwokat@wp.pl

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Pluta Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Pluta z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem katarzynapluta-adwokat@wp.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Previous post:

Next post: