Jak obliczyć wysokość zachowku?

Katarzyna Pluta10 stycznia 2020Komentarze (0)

Wyliczenie kwoty zachowku, który Ci przysługuje nie zawsze jest proste i jasne. Jeśli wiesz jaką masę spadkową pozostawił spadkobierca lub jakie uczynił darowizny, masz dostęp do dokumentów to nie powinieneś mieć z tym problemu.

Niestety w większości przypadków osoba uprawniona do zachowku nie ma takiej wiedzy.

Jak zatem obliczyć wysokość zachowku?

 

Występując do Sądu o zapłatę zachowku musisz skonkretyzować swoje żądanie poprzez podanie konkretnej kwoty. Jeśli przed złożeniem pozwu do Sądu wysyłasz wezwanie do zapłaty powinieneś w nim podać konkretną kwotę, które oczekujesz. Sąd za Ciebie nie wyliczy należnego zachowku.

Najlepiej jeśli wiedzę na temat masy spadkowej czy czynionych darowizn będziesz miał zanim wystąpisz z roszczeniem o zachowek.

Jakie kroki możesz podjąć zanim wystąpisz  o zapłatę zachowku?

  1. Jeśli wiesz, że spadkodawca przekazał komuś swoje mieszkanie – możesz ustalić numer księgi wieczystej tego mieszkania (o ile jest księga wieczysta). Sprawdź jaka czynność prawna nastąpiła. Możesz również postarać się o zgodę na zapoznanie się z dokumentami w księdze wieczystej zgromadzonymi w Sądzie. Tam może być akt notarialny, który pomoże Ci w sformułowaniu roszczenia o zachowek;
  2. Możesz udać się do Spółdzielni Mieszkaniowej i dopytać o stan prawny mieszkania a w niektórych przypadkach zapoznać się z dokumentami tam zgromadzonymi,
  3. Pójdź do Starostwa w celu uzyskania wypisu z rejestru gruntów,
  4. Przejrzyj dokumenty, które pozostawił spadkodawca,
  5. Rozpytaj rodzinę jakie mają informację na tematy spadkowe,
  6. Możesz udać się do notariusza u którego mogły być podpisywane istotne umowy dotyczące spraw spadkowych,
  7. Możesz zawezwać do próby ugodowej podczas której być może otrzymasz istotne informacje na temat spraw spadkowych.

Wszystkie wyżej wymienione przeze mnie pomysły mają zastosowanie i przynoszą efekty w zależności o konkretnej sytuacji.

Ryzykowne jest występowanie o zachowek w ciemno bo może okazać się, że w ogóle zachowek Ci nie przysługuje. Poniesiesz wtedy niepotrzebne koszty założenia sprawy, ale również zostaniesz obciążony kosztami poniesionymi przez stronę pozwaną.

  *     *     *

Jeśli chciałabyś dowiedzieć się czy Tobie przysługuje zachowek zapraszam do zapoznania się z artykułem:  Zachowek – kiedy się należy?

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 501 570 500e-mail: katarzynapluta-adwokat@wp.pl

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Pluta Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Pluta z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem katarzynapluta-adwokat@wp.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Previous post:

Next post: