Darowizny zaliczane na zachowek

Katarzyna Pluta29 stycznia 2017Komentarze (0)

Chciałabym opowiedzieć Ci dzisiaj pewną historię, która dotyczyła jednego z moich klientów.

Zgłosiła się do mnie pewna młoda osoba, która była uprawniona do zachowku po swoim zmarłym dziadku.

Dziadek – spadkobierca zmarł pozostawiając testament, w  którym do spadku powołał swoją córkę. W chwili śmierci dziadka do kręgu spadkobierców ustawowych należała córką oraz wnuczka, która była dzieckiem zmarłego wcześniej syna.  Wnuczka została pominięta w testamencie, więc generalnie jest osobą uprawnioną do zachowku po swoim dziadku.

I wszystko byłoby w porządku gdyby nie fakt, że nieżyjący syn dziadka otrzymał od niego nieruchomość w drodze darowizny.

Fakt otrzymania darowizny przez ojca wnuczki powoduje obowiązek zaliczenia otrzymanej darowizny na należny zachowek.

Zgodnie z art. 996 k.c. zalicza się na należny zachowek uprawnionego darowiznę na jego rzecz uczynioną przez spadkodawcę. Jeżeli uprawnionym jest dalszy zstępny spadkodawcy (np. wnuk) to zaliczeniu podlegają również darowizny uczynione na rzecz jego wstępnego (rodzica).

Obowiązek zaliczenia darowizny na poczet zachowku nie zawsze będzie powodował, że zachowek nie będzie należał. Wszystko zależy od wysokości zachowku i wartości darowizny.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: