Jaki Sąd jest właściwy w sprawie o zachowek?

Katarzyna Pluta27 stycznia 2017Komentarze (0)

Jeśli jesteś na etapie kierowania pozwu o zachowek do Sądu musisz wiedzieć, że pozew trzeba złożyć w Sądzie właściwym według ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy.

Niestety powoduje to często konieczność odległych dojazdów do Sądu na rozprawy, ale w sprawach o zachowek nie ma wyboru innego Sądu.

Zgodnie z przepisem art. 39 Kodeksu postępowania cywilnego powództwo z tytułu dziedziczenia, zachowku, jak również z tytułu zapisu, polecenia oraz innych rozrządzeń testamentowych wytacza się wyłącznie przed sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, przed sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część.

Pozew o zachowek składa się do Sądu Rejonowego lub do Sądu Okręgowego.

Od czego to zależy?

Jeżeli żądasz zapłaty tytułem zachowku kwoty nie większej niż 75 000 zł to pozew złóż do Sądu Rejonowego. Jeżeli kwota przewyższa 75 000 zł pozew skieruj do Sądu Okręgowego.

Jak widzisz nie jest to trudne. Wybór Sądu nie powinien nastręczać większych trudności. Gdyby się tak zdarzyło, że pozew złożysz do złego Sądu – nie obawiaj się:-). Sąd do którego złożyłeś pozew prześle go do Sądu właściwego.

Jak Ci się podoba rysunek przedstawiający salę sądową? Czy wszystko się na nim zgadza?

Sprawa o zachowek

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: