Przerwanie przedawnienia zachowku

Katarzyna Pluta08 czerwca 2017Komentarze (1)

Pisałam już o tym, że roszczenie o zachowek ulega przedawnieniu – Przedawnienie zachowku.

Ostatnio zgłosiła się do mnie klientka, której przysługiwało roszczenie o zachowek, które miało  przedawnić się za kilka dni. Co zrobić w takiej sytuacji aby nie dopuścić do przedawnienia prawa do zachowku?

Przerwanie przedawnienia zachowku – sposoby

Zgodnie z art. 123 § 1 kodeksu cywilnego bieg przedawnienia przerywa się:

 1. przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;

 2. przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje; przez wszczęcie mediacji.

Przerwanie przedawnienia zachowku – sposoby

Pierwszym oczywistym sposobem jest wniesienie pozwu o zapłatę zachowku do Sądu. Bieg przedawnienia zostanie przerwany i nie biegnie przez czas trwania postępowania. WAŻNE –  powództwo musi zostać złożone skutecznie, czyli nie może nastąpić zwrot pozwu np. z powodu nieopłacenia czy braków formalnych.

Kolejnym sposobem z którego możesz skorzystać jest wystąpienie z wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej. Jeśli nie masz już czasu na przygotowanie pozwu możesz skorzystać z próby polubownego załatwienia Twojej sprawy. Samo przygotowanie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej jest proste. Nie trzeba do wniosku załączać żadnych dokumentów. Złożenie wniosku wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 40 zł, gdy wysokość zachowku nie przekracza kwoty 10 000 zł lub 300 zł gdy kwota zachowku jest większa. Skuteczne złożenie wniosku przerywa bieg przedawnienie Twojego roszczenie i w przypadku gdy nie dojdzie do zawarcia ugody przedawnienie biegnie od nowa.

Sąd Najwyższy w uzasadnieniu uchwały z dnia 10 października 2013r., sygn. akt: III CZP 53/13 wskazał, że przerwanie biegu przedawnienia roszczenia o zachowek następuje również wtedy, gdy spadkobierca ustawowy, któremu przysługuje zachowek przeciwko innemu spadkobiercy ustawowemu, składa wniosek o stwierdzenie nabycia spadku.

Nie przerywa natomiast biegu przedawnienia wysłanie pisemnego wezwania do zapłaty zachowku zobowiązanemu do jego zapłaty. Dopiero gdy osoba zobowiązana do zapłaty zachowku odpowie na wezwanie wyrażając chęć zapłaty zachowku dojdzie do uznania roszczenia o zachowek, co powoduje, że bieg przedawnienia zostaje przerwany.

Bez wątpienia, jeśli jesteś osobą uprawnioną do zachowku, najlepiej jest nie zwlekać z podjęciem działań mających na celu zaspokojenie Twojego roszczenia.

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Pluta w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

  Kamil 26 czerwca, 2017 o 11:25

  Świetnie wszystko opisane. Dobrze jest wiedzieć takie rzeczy. Czekam na więcej wpisów 🙂

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Pluta w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: