Wzór wniosku o zawezwanie do próby ugodowej

Katarzyna Pluta03 marca 2018Komentarze (0)

Wzór wniosku o zawezwanie do próby ugodowej

 Warszawa 3.03.2018r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli w Warszawie

I Wydział Cywilny

Ul. Kocjana 3

01-473 Warszawa

 

Wnioskodawca:          Jan Kowalski

Ul. Miła 2

00-508 Warszawa

Pesel: 58761211000

 

Przeciwnik:                 Janina Kowalska

Ul. Miła 2

00-508 Warszawa

 

Wps: 30 000 zł

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej

W imieniu własnym wnoszę o zawezwanie do próby ugodowej Janiny Kowalskiej poprzez zapłatę na rzecz Jana Kowalskiego kwoty 30 000 zł tytułem zachowku po zmarłej Bogusławie Kowalskiej.

UZASADNIENIE

Bogusława Kowalska zmarła 3 maja 2017r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli w Warszawie postanowieniem z dnia 3 sierpnia 2017r. stwierdził, że spadek po Bogusławie Kowalskiej na podstawie testamentu nabyła w całości córka Janina Kowalska.

Spadkodawczyni miała dwoje dzieci Jana Kowalskiego oraz Janinę Kowalską.

Zgodnie z zrt. 991. § 1. Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek). § 2. Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia.

Mając powyższe na uwadze w związku z tym, że Jan Kowalski nie został powołany do spadku po swojej matce to na podstawie powołanego wyżej przepisu przysługuje mu prawo do zachowku.

W skład spadku po zmarłej Bogusławie Kowalskiej wchodzi mieszkanie położone w Warszawie przy ul. Lawendowej 3 o wartości 120 000 zł. Gdyby dziedziczenie odbyło się na mocy ustawy –  udział Jana Kowalskiego w spadku wynosiłyby 1/2. Zatem należny mu zachowek stanowić będzie równowartość ¼ wartości masy spadkowej, tj. kwotę 30 000 zł.

 

 

Załączniki:

– odpis wniosku

– dowód uiszczenia opłaty od wniosku w wysokości 300 zł.

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Pluta w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Pluta w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: