Komu przysługuje zachowek?

Katarzyna Pluta21 stycznia 2017Komentarze (0)

Zachowek nie przysługuje każdemu 🙁

Artykuł 991 § 1 k.c. wskazuje osoby uprawnione do zachowku i są nimi: zstępni, małżonek oraz rodzice spadkodawcy, jeżeli byliby powołani do spadku z ustawy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zstępnym i małżonkowi spadkodawcy zawsze przysługuje roszczenie o zachowek. Natomiast rodzicom spadkodawcy przysługuje roszczenie o zachowek tylko wtedy, gdy spadkodawca nie pozostawił zstępnych (art. 932 § 1 k.c.).

Założmy taką sytuację:  Jan Kowalski ma żonę i troje dzieci. Dwoje dzieci z obecną żoną, a jedno dziecko pochodzi z pierwszego małżeństwa. Jan Kowalski spisuje testament, w którym do całego spadku powołuje żonę i dwoje dzieci. Trzecie dziecko zostaje pominięte i nie dziedziczy nic.

Takich historii jest bardzo dużo. Jeżeli znalazłeś się w takiej sytuacji to musisz wiedzieć, że przysługuje Ci zachowek od żony Jana Kowalskiego i dzieci uwzględnionych w testamencie.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: